• baner1.jpg
 • baner3.jpg
 • baner4.jpg
 • baner5.jpg
 • baner6.jpg
 • baner7.jpg
 • baner8.jpg


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuj?, i?:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eurooffice Globalex Piotr Mik?asz, 50-356 Wroc?aw, ul. Grunwaldzka 42/1B
• Kontakt z osob? odpowiedzialn? za Ochron? Danych – tel. 71/328-44-64 lub adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d? w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.b,c,f ogólnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
• Dost?p do Pani/Pana danych osobowych b?d? mieli wy??cznie uprawnieni pracownicy, odbiorcami danych b?d? wy??cznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
• Pani/Pana dane osobowe przechowywane b?d? przez okres 7 lat (zgodnie z przepisami prawa) lub przez okres niezb?dny do realizacji zamówienia
• Posiada Pani/Pan prawo do ??dania od administratora dost?pu do danych osobowych, ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania
• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak?e odmowa podania danych mo?e skutkowa? odmow? zawarcia umowy

 


Odbieramy tonery zu?yte i wystawiamy Kart? Przekazania Odpadów
dla naszych Klientów kupuj?cych produkty Eurooffice.


Toner do drukarki ka?dej marki - Eurooffice

Prace biurowe, wymagaj?ce du?ego nak?adu drukowanych dokumentów zmuszaj? do korzystania z takich sprz?tów, które b?d? wydajne i tanie. Proponujemy Pa?stwu toner do drukarki, który charakteryzuje si? wysok? efektywno?ci? wydruków. Akcesoria do drukarek umo?liwiaj? wielokrotne u?ycie, zapewniamy np. nape?nianie tonerów. Tusz do drukarki, który znajd? Pa?stwo w ofercie jest jednym z najwydajniejszych na rynku. Dzi?ki niemu mo?liwe jest uzyskiwanie g??bokiej czerni lub obrazów w nasyconych kolorach.

25lat

P?atno?ci mo?na dokonywa? przy u?yciu telefonu komórkowego.

Dane firmy

EUROOFFICE GLOBALEX 
ul. Grunwaldzka 42 lok.1B 
50-356 Wroc?aw
tel.71 328 44 64
tel./fax 71 328 15 15
tel. kom. 515 072 620
tel. kom. 609 505 806

toner-eurooffice@wp.pl

Ankieta

Jakich tonerów u?ywasz?
 

Wersje j?zykowe

gb-128x86ru-128x86

 • delux.png
 • ibm.png
 • xerox.png
 • triumph_adler.png
 • canon.png
 • de-lux.png
 • sharp.png
 • oki.png
 • ricoh.png
 • panasonic.png
 • samsung.png
 • hp.png
 • brother.png
 • epson.png
 • lexmark.png
 • minolta.png
 • utax.png
 • kyocera.png
 • dell.png

Logotypy materia?ów oryginalnych u?yto wy??cznie w celu identyfikacji rodzaju produktów