O firmie

Firma GLOBALEX pod t? nazw? zosta?a zarejestrowana 1 stycznia 2000 roku, ale do?wiadczenie bran?owe wszystkich obecnych pracowników si?ga roku 1991. Mo?na wi?c powiedzie?, ?e do?wiadczenie nasze si?ga 19 lat.

Byli?my prekursorami w bran?y kompatybilnych materia?ów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek.Euro_Office_logo

Stale rozwijali?my nasze kontakty handlowe z najwi?kszymi potentatami bran?owymi na ?wiecie. Dzisiaj wspó?pracujemy technologicznie i logistycznie z najbardziej znacz?cymi na ?wiecie producentami komponentów wykorzystywanych do produkcji kompatybilnych tonerów i tuszy. Dzi?ki temu gwarantujemy naszym wyrobom najwy?szy poziom jako?ciowy, porównywalny z produktami oryginalnymi OEM. Staramy si?, aby zawsze jako pierwsi wprowadza? nowe produkty lub nowe rozwi?zania technologiczne.

W globalnym systemie gospodarczym dotycz?cym produkcji kompatybilnych tonerów i tuszy zajmujemy znacz?ce miejsce, gwarantuj?ce najwy?sz? jako?? naszych produktów. Naszym produktem jest "EUROoffice" - sprawdzona, niezmienna, najwy?sza jako??. To nasza dewiza na dzi? i na przysz?o??. Bez kompromisów jako?ciowych. Zapraszany na nasz? stron? WWW, a tak?e do naszego biura handlowego przy ul Grunwaldzkiej 42/1B, które jest czynne od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 10.00-17.00. W okresie lipiec-sierpie? sklep czynny w godzinach 9.00-16.00.


o-firmie-pismo

certyfikat-hp

Dla Klientów zmotoryzowanych przynosimy towar

do samochodu bez wysiadania.

Zadzwo?, ?e podje?d?asz, a my wyjdziemy z towarem,

faktur? i wydamy reszt?.

Dane firmy

EUROOFFICE GLOBALEX 
ul. Grunwaldzka 42 lok.1B 
50-356 Wroc?aw
tel.71 328 44 64
tel./fax 71 328 15 15
tel. kom. 515 072 620
tel. kom. 609 505 806

toner-eurooffice@wp.pl

Ankieta

Jakich tonerów u?ywasz?
 

Wersje j?zykowe

gb-128x86ru-128x86

 • de-lux.png
 • brother.png
 • epson.png
 • oki.png
 • delux.png
 • utax.png
 • hp.png
 • lexmark.png
 • samsung.png
 • kyocera.png
 • xerox.png
 • minolta.png
 • dell.png
 • sharp.png
 • ricoh.png
 • ibm.png
 • canon.png
 • triumph_adler.png
 • panasonic.png

Logotypy materia?ów oryginalnych u?yto wy??cznie w celu identyfikacji rodzaju produktów