Euro_Office_logo

Przetargi

Niestety, nie znając specyfiki branży tonerów, Zamawiający w ramach asekuracji, stawiają tonerom równoważnym nierealistyczne i niewykonalne warunki SIWZ. Przykładem niech będzie SIWZ w Krajowej Administracji Skarbowej i nasz protest

02.02.2018

Ska1

Skan2

Ska3

Skan4

Nasz protest:

Szanowni Państwo Niniejszym wnosimy zastrzeżenia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu”, w zakresie Rozdziału III , opis przedmiotu zamówienia pkt. 6, o treści:

„Złożone raporty (wydajnościowe wg ISO/IEC 19752, 19798,24711 – dopisek autora) muszą być wydane przez :
- niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, który nie jest producentem oferowanego produktu równoważnego, Wykonawcą składającym ofertę, importerem lub dystrybutorem produktu równoważnego”
lub
-wydane przez producenta/przedstawiciela producenta urządzeń drukujących, które potwierdzą jakość oferowanych produktów równoważnych oraz możliwość zastosowania ich w miejsce oryginalnych”

Uzasadnienie:

1. Zapis stanowi o nierównym traktowaniu produktów, producentów, a tym samym wykonawców materiałów równoważnych.
2. Raporty z testów wydajności wg ISO/IEC materiałów oryginalnych wykonują wydają i autoryzują producenci tych materiałów (HP, Lexmark, Samsung itd.)
3. Nie są one uwiarygodniane , autoryzowane, a tym bardziej przeprowadzone przez „jakieś” niezależne podmioty uprawnione do kontroli jakości.
4. To producent odpowiada samodzielnie za przeprowadzone testy i raporty.
5. Pomiary wydajności tonerów wg norm ISO/IEC zostały stworzone przez producentów materiałów oryginalnych dla własnych potrzeb.
6. Nie oznacza to, że pomiarów wydajności tonerów nie można przeprowadzać wg innych norm.
7. Np. istnieje brytyjska norma STMC pomiaru wydajności tonerów, która często posługują się producenci , i to renomowanych, materiałów równoważnych.
8. Na poparcie powyższych tez, podać można przykład firmy „LG” z Korei Południowej, która jest między innymi producentem materiałów równoważnych.
9. Czy można kwestionować testy wydajnościowe przeprowadzone przez producenta „LG” i wymagać aby były one autoryzowane przez „jakiś” niezależny podmiot? Przecież to absurd. 10. Podobnie ma się sprawa z wieloma producentami materiałów równoważnych na całym świecie a także w Polsce.
11. To producent odpowiada za jakość swoich produktów i przeprowadzone testy.
12. Całkowitym nieporozumieniem jest zapis SIWZ, że dopuszcza się materiały równoważne (bez konieczności wydania raportów z testów) o ile producent urządzeń drukujących wyrazi na to zgodę. Nigdy nigdzie na świecie nie jest to możliwe, gdyz kłóci się to z zasadą uczciwej konkurencji.
13. Stosowanie wymogu autoryzacji raportów z testów wydajności wg ISO/IEC tylko dla materiałów równoważnych rodzi pole do nieformalnego omijania tego wymogu na drodze, byle spełnić nierealistyczne wymagania Zamawiającego.
14. Wielokrotnie zdarzało się, ze oferenci posługiwali się tzw. niezależnymi i uprawnionymi podmiotami do raportowania testów wydajnościowych wg ISO/IEC, jak :Politechnika Szczecińska, Politechnika Wrocławska, Wydział Odlewnictwa AGH czy firma „ELTEST”.
15. Firmy te nie posiadają stosownych akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji na normy ISO/IEC 19752 i pochodne ( w załączeniu korespondencja oraz Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 29.05.2006r.).
16. Podsumowując nie ma takiego niezależnego podmiotu, uprawnionego przez Polskie centrum Akredytacji do przeprowadzania tego rodzaju testów i wydawania raportów.
17. Nawet jeżeli taki podmiot istniałby z uprawnieniami, nie byłby w stanie dysponować potencjałem ludzkim i sprzętowym do przeprowadzenia testów tysięcy modeli tonerów i tuszy w wersji zamiennej.
18. Zwracamy uwagę, że nawet taka firma certyfikująca jak TUV z Niemiec, jeśli wydaje certyfikaty wg ISO/IEC 19752 i pochodnych dla któregoś z podmiotów, to z reguły uczestniczy przy testowaniu kilku wybranych modeli u producenta, i na tej podstawie uznaje, że wszystkie inne testy mogą być przeprowadzone przez samego producenta, bez udziału TUV. Jest to pozorowanie autoryzacji i na to Zamawiający nie mogą przymykać oczu.
19. Reasumując, wymaganie nierealistycznych raportów przez niezależny, uprawniony podmiot prowadzi wręcz do patologii.

Wniosek końcowy:

1. Usunąć z SIWZ pkt. 6 , rozdział III.
2. Dla materiałów równoważnych wymagać „Deklaracji Wykonawcy”, że posiadają one jakość i wydajność odpowiadającą materiałom oryginalnym, w tym w zakresie ISO/IEC 19752 i pochodnych.
3. Wymagać od Wykonawców co najmniej 5 referencji ze zrealizowanych przetargów w innych instytucjach budżetowych z okresu co najmniej 5 lat.

Z poważaniem
Piotr Mikłasz
Niestety, nie znając specyfiki branży tonerów, w której od dawna poziom jakościowy tonerów równoważnych osiągnął poziom tonerów oryginalnych, Zamawiający w postępowaniach zapytań ofertowych do 30.000 euro, nagminnie życzą sobie luksusowych tonerów oryginalnych, wiedząc że nie ma możliwości oprotestowania tego. Tym samym świadomie powodują marnotrawstwo pieniędzy publicznych w instytucjach budżetu państwa. Przykładem niech będzie Starostwo Powiatowe w Piszu i Ośrodek Pomocy Społecznej
w Górze

02.02.2018


Skan1

Skan1

Skan1

Skan1

Porównanie wycen materiałów oryginalnych z materiałami równoważnymi. Jak duże oszczędności mogą uzyskać jednostki budżetowe, decydując się na dopuszczenie materiałów równoważnych

05.06.2015

Skan2

Nierówne traktowanie wykonawców materiałów oryginalnych i równoważnych. Stawianie nierównych wymagań w zakresie norm ISO/IEC19752,19798

05.06.2015

Skan1-1
Skan1-2
Skan1-3
Skan1-4
Skan1-5

 

Samsung wspiera tonery reprodukowane i oryginalne poprzez zwalczanie nielegalnych zamienników tzw. 100% nowych z Chin, permanentnie preferowanych w zamówieniach publicznych

13.09.2014

 

Samsung ponownie pozywa sześciu NIEMIECKICH odsprzedawców o naruszenie patentów dotyczących tonerów

Dnia 21 lipca Sąd Rejonowy w Monachium przychylił się do złożonego przez firmę Samsung wniosku o wydanie zakazów wobec sześciu odsprzedawców, w sprawie dotyczącej sprzedaży i dystrybucji nielegalnych zamienników tonerów, tj. nowo wytworzonych, nieobjętych licencją, nieoryginalnych tonerów.

Wyżej wspomniane działania prawne podjęte przez Samsung w związku z podnoszonymi naruszeniami mają na celu ochronę nie tylko praw własności intelektualnej spółki, lecz także praw i interesów klientów oraz firm produkujących i sprzedających przyjazne dla środowiska, refabrykowane tonery.

Wspomniane powyżej zakazy w sprawie będących przedmiotem sporu zamienników tonerów dotyczą drukarek o numerach serii CLP - 310 / CLX - 3170, CLP - 320 / CLX - 3180, CLP - 365 / CLX - 3305, Xpress M2825 / M4025 2875 oraz ProXpress / 4075th.

Wydane nakazy dotyczą naruszenia zastrzeżenia nr 1 niemieckiej części przysługującego Samsungowi europejskiego patentu nr EP 2397914 B1.

Jak wiadomo, Samsung uzyskał w listopadzie ubiegłego roku, również od I Sądu Rejonowego w Monachium, orzeczenie zakazujące siedmiu odsprzedawcom tonerów naruszania patentów dotyczących tonerów. Od orzeczenia tego odwołały się do tej pory cztery z powyższych przedsiębiorstw, a mianowicie HQ cartridges (Seevetal), CMN PrintPool (Hamburg), Kolor Office Supplies (Großneuhausen) oraz North - Toner (Oststeinbek). Termin rozprawy, wyznaczony pierwotnie na dzień 24 kwietnia, był od tego czasu dwukrotnie przekładany.

 

Wzorcowy SIWZ Urzędu Zamówień Publicznych w trybie zapytania ofertowego na materiały eksploatacyjne.


UZP-1
UZP-2
UZP-3
UZP-4
UZP-4
UZP-4

Wzorcowy SIWZ URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na materiały eksploatacyjne do drukarek, zgodny z zasadą uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich wykonawców, dopuszczający materiały ekologiczne, wyprodukowane z pełnowartościowych części pochodzący z odzysku oraz części fabrycznie nowych, a nie tylko materiały równoważne tzw. 100% nowe Made in China lub materiały oryginalne producentów sprzętu.


UZP-1
UZP-2
UZP-3
UZP-4
wersja do druku .pdf

Ostrzeżenie HP, Samsung, Canon, Lexmark, Minolta w stosunku do użytkowników tonerów i tuszy zamienników, 100% nowych, tzw. klonów

02.07.2014

HP wzmacnia walkę ze sprzedawcami nielegalnych kartridżów w Europie (dotyczy 100% nowych klonów)*

hp

http://www8.hp.com/de/de/hp-news/press-release.html?id=1567209# (Jan 24, 2014)

BestUse GmbH / Germany
• Sold inkjet cartridges which infringed HP patents and new-built cartridges as „remanufactured".
• German court confirmed HP claims and ordered BestUse to pay HP's legal cost and provide information to HP regarding its suppliers. ( other sanctions applied).

Wider patent enforcement in Poland against 8 brands
• Sold inkjet cartridges which infringed HP patents
• Settlement aggreement with 7 parties incl. owner company of ActiveJet
• It incl. destruction of inventory, compensating HP's legal costs
• Litigation continued with owner company of Blackpoint

Wytoczenie przez Canon w Europie powództw dotyczących nielegalnych tonerów (dotyczy 100% nowych klonów)*

canon

http://www.canon.com/news/2014/apr28e.html

http://www.canon.com/news/2014/may07e.html

Background
• On April 28 and May 7, 2014, Canon announced the filing of a patent infringement suit in the Netherlands against Aster Technology Holland B.V. and Seine Holland B.V..
• For importation, offer and sale of certain toner cartridges for use in various models of HP mono and color LaserJet printers.
• The infringement is related to Canon's European Patent (NL) number 2 087 407.

Damage compensation & injunctive relief
• Canon seeks injunctive relief and compensation for biz damage.

Wytoczenie przez Canon w USA powództw dotyczących nielegalnych tonerów (dotyczy 100% nowych klonów)*

canon

http://www.canon.com/news/2014/feb06e-2.html
http://www.canon.com/news/2014/may08e.html

Background
• On Jan 29, Feb 6 and May 8 2014,
Canon filed patent infringement complaints against 33 companies in the US.
• Claims are based on 9 different patents covering gear and drum toner cartridge components.
• Defendants incl. manufacturers of new-built compatible cartridges and their distributors/resellers
• Among the defendants are Ninestar, Seine, Print-Rite and Aster, leading manufacturers of new build compatible cartridges - also in EMEA.

Damage compensation & injunctive relief
• Canon seeks compensation and court orders to cease any further infringement.

Samsung wytacza powództwo firmom odsprzedającym nowe tonery w Niemczech i Holandii (dotyczy 100% nowych klonów)*

Samsung takes action against new-build resellers in Germany
http://www.therecycler.com/posts/samsunq-takes-action-aqainst-new-build-reselers-in-qermany/
(The Recycler, Dec. 4, 2013)
httD://www.channelDartner.de/a/samsunq-qeht-qeqen-reseller-vor,2621786
(Channelpartner.de, Dec 4, 2013)
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/moeqliche-patentverletzunqen-samsunq-qeht-qeqen- anbieter-von-toneroatronen-vor/9168526.html
(Handelsblatt, Dec. 4, 2013)

Samsung wins part of case in Dutch lawsuit against toner dealers
http://www.therecycler.com/posts/samsunq-wins-part-of-case-in-dutch-lawsuit-aqainst-three-toner-dealers/
(The Recycler, Jan. 14, 2014)
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/infrastructuur/4953250/2379248/samsunq-nederland-daaqt-4- dealers-voor-rechter.html
(Computable, Dec 17, 2013)

Porady HP dla klientów i sprzedawców (dotyczy 100% nowych klonów)*

• Bądź świadom tego, kim jest twój kontrahent.
Dopilnuj, aby kupowane przez ciebie produkty pochodziły z wiarygodnego źródła oraz posiadały odpowiedni opis, oznakowanie i dokumentację (karty charakterystyki, oznaczenia CE, deklaracje zgodności, itd.).

• Żądaj legalnych produktów od dostawców niebędących OEM.
Upewnij się, że kupowane przez ciebie produkty niepochodzące od OEM nie naruszają praw własności intelektualnej oraz poproś o zabezpieczenie przed odpowiedzialnością z tytułu ewentualnego naruszenia tych praw – otrzymasz je od dobrych dostawców.
• Kieruj się zdrowym rozsądkiem – jeżeli cena produktu jest wyjątkowo niska, powinno to wzbudzić twoje podejrzenia.
Korzystaj ze źródła zaufanego, a nie najtańszego.
• Niewiedza, zwłaszcza w przypadku odsprzedającego, nie chroni przed odpowiedzialnością prawną.
Zapoznaj się z ryzykiem związanym z naruszeniem praw własności intelektualnej, a jeżeli opierasz się na zapewnieniach dostawcy, zapewnij sobie odpowiednie zabezpieczenie przed ryzykiem ewentualnych pozwów sądowych.

Więcej informacji o klonach i nowych kartridżach,
patrz (dotyczy 100% nowych klonów)
*

• Clone Position Paper from SFIB in France,
Febr. 22, 2013, http://www.sfib.org/le-sfib-met-en-garde-contre-les-clones/
• Supplies under Scrutiny: Why Third-Party Supplies Vendors Face So Many Lawsuits and How You Can Avoid Them,
Actionable Intelligence, Sept. 10, 2013
http://www.action-intell.com/2013/09/10/supplies-under-scrutiny-why-third-party-supplies-
vendors-face-so-many-lawsuits-and-how-you-can-avoid-them/

• IDC Study Reveals Extensive Sales of New Built Compatible Toner Cartridges in EMEA,
July 12, 2013 and raises environmental concerns http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUK24220013
• ETIRA Guide to Clones,
ETIRA, April 2012, http://www.etira.org/posts/story-5/

Opcje dotyczące kartridżów (dotyczy 100% nowych klonów)
1. Kartridże oryginalne / autentyczne
• Wprowadzane są na rynek przez producenta drukarek (OEM = producenta oryginalnego wyposażenia) dla potrzeb jego własnych urządzeń.
• HP sprzedaje wyłącznie nowo wyprodukowane (nowe) oryginalne / autentyczne kartridże HP.
2. Nowe / nowo wyprodukowane zamienniki
• Niebędące przedmiotem ponownego wykorzystania, lecz nowo wyprodukowane nieautentyczne kartridże wykonane przez osobę trzecią bez pozwolenia ze strony OEM / producenta drukarek.
• Naruszające prawa własności intelektualnej, nowe zamienniki określa się czasami mianem „klonów".
3. Kartridże ponownie napełnione
• W większości przypadków – ponownie wykorzystane oryginalny kartridże, które zostały napełnione niepochodzącym od OEM / nieoryginalnym wkładem laserowym lub atramentem.
• Brak wymiany / odnowienia komponentów.
• Nowe zamienniki bardzo rzadko podlegają ponownemu napełnieniu.
4. Kartridże refabrykowane
• W większości przypadków – ponownie wykorzystane oryginalne kartridże, które zostały rozmontowane oraz w których wymieniono niektóre komponenty na nowsze.
• Nowe zamienniki bardzo rzadko podlegają refabrykacji.
5. Kartridże podrobione
• Nowe zamienniki bądź nowe kartridże ponownie napełnione lub refabrykowane, sprzedawane jako kartridże oryginalne (autentyczne).
• Sprzedawane są często w opakowaniach o wyglądzie identycznym do opakowań oryginalnych (autentycznych) kartridżów.

 

hp

* informacja dodatkowa dystrybutora

25 kwietnia 2014 w Łodzi odbyło się seminarium członków branży refabrykacyjnej tonerów do drukarek

30.04.2014

25 kwietnia 2014 w Łodzi odbyło się seminarium członków branży refabrykacyjnej tonerów do drukarek. Seminarium zorganizowała amerykańska firma „Stanic Control Components” będącą producentem i dostawcą technologii i komponentów do refabrykacji. Wśród prelegentów był przedstawiciel firmy Lexmark ze Stanów Zjednoczonych oraz przedstawiciel kancelarii prawnej , obsługującej Hewlett Packard Polska. Obaj prelegenci jeszcze raz stanowczo podkreślili, że na mocy przepisów prawa międzynarodowego o ochronie patentowej, tonery i tusze zamienniki, tzw 100% nowe (klony), produkowane w Chinach, są produktami nielegalnymi. Zarówno Lexmark jak i Hewlett Packard oraz inni producenci drukarek i tonerów oryginalnych podejmują stanowcze kroki prawne oraz procedury celne w celu zwalczania nielegalnych klonów. Największe osiągnięcia w tej mierze uzyskano dotychczas w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej.

W trakcie panelu dyskusyjnego zaznaczono, że zjawisko handlu nielegalnymi tonerami tzw 100% nowymi (klonami), produkowanymi w Chinach w szczególny sposób uwidacznia się w Polsce w przetargach publicznych. W Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia wręcz preferuje się tonery równoważne, 100% nowe, co oznacza wprost preferowanie nielegalnych klonów. Zarówno przedstawiciel Lexmarka jaki i Hewlett Packard potwierdzili, że tylko tonery oryginalne producentów sprzętu (OEM) lub tonery zamienniki równoważne, wytwarzane ze zużytych tonerów oryginalnych są produktami legalnymi w świetle prawa patentowego.
Firma HP eliminuje z rynku nielegalne, 100% nowe klony pochodzące z Azji, które polscy Zamawiający powszechnie preferują w przetargach

03.04.2014


nalot


nalot

Niemiecka policja celna rekwiruje nielegalne klony tonerów 100% nowych z Azji.


nalot

 

Tylko 2 rodzaje tonerów są legalne (informacja dla Zamawiających w przetargach publicznych)
1. W świetle obowiązujących przepisów prawnych dotyczących patentów (ochrona własności intelektualnych) tylko 2 rodzaje tonerów do drukarek są legalne:
a) TONERY ORYGINALNE producentów drukarek (tzw. OEM)
b) TONERY REFABRYKOWANE, produkowane z wykorzystaniem zużytych tonerów oryginalnych OEM, z których wyselekcjonowuje się elementy pełnowartościowe, plastikowe (głównie obudowy) lub elementy metalowe, wzbogacając je o elementy fabrycznie nowe, jak : bębny OPC, wałki, proszki, chipy, plomby.
2. Wszystkie inne rodzaje tonerów są nielegalne, a w szczególności : a) W 100% fabrycznie nowe zamienniki (klony) pochodzące z Azji, będące bezprawnym odwzorowaniem od podstaw tonerów oryginalnych producentów drukarek b) Tonery refabrykowane, produkowane na bazie zużytych, w 100% fabrycznie nowych klonów, pochodzących z Azji.
3. Niestety, prawie wszyscy Zamawiający świadomie bądź nieświadomie dopuszczając do przetargów zamienniki równoważne, wymagają, aby były to wyłącznie tonery w 100% fabrycznie nowe, zastrzegają jednocześnie że nie mogą to być tonery refabrykowane z udziałem jakichkolwiek elementów z tonerów wcześniej używanych.
4. W ten sposób prawie wszyscy Zamawiający preferują w przetargach nielegalne zamienniki, obok legalnych tonerów oryginalnych producentów drukarek.
5. Zamawiający uważają, że sam fakt, że zamiennik jest w 100% fabrycznie mowy, gwarantuje najwyższą jakość. Jednocześnie są przekonani, że tonery refabrykowane są gorsze lub wręcz są niedostatecznej jakości.
6. To jest podstawowy błąd rozumowania wynikający z braku wiedzy.
7. Producent drukarek Lexmark wytwarza równolegle 2 rodzaje legalnych tonerów do swoich drukarek : a) oryginalne, całkowicie wyprodukowane z podzespołów fabrycznie nowych (tzw. OEM). b) refabrykowane, wyprodukowane częściowo z elementów fabrycznie nowych oraz z elementów pochodzących z tonerów zużytych ( z odzysku) – tzw. rekondycyjne. Oba produkty są najwyższej jakości. Przykładem mogą być tonery do drukarek Lexmark T640, produkowane przez firmę Lexmark: - OEM – nr katalogowy 64016HW - refabrykowany – nr katalogowy 64080HW (tzw. rekondycyjny) ( na naszej stronie internetowej www.toner-eurooffice.pl załączone jest zdjęcie tonera refabrykowanego 64080HW)
8. Tonery / klony, wytworzone nielegalnie w Azji, mimo że są w 100% fabrycznie nowe, nie są żadną gwarancją najwyższej jakości. Często wręcz odwrotnie.
9. Innym błędem w rozumowaniu Zamawiających jest przeświadczenie, że tonery zamienniki pochodzące od producentów legitymujących się certyfikatem jakości ISO9001 oraz certyfikatem środowiskowym ISO14001, zapewniają najwyższą jakość.
10. Proszę przyjąć więc do wiadomości, że wszyscy producenci nielegalnych, w 100% nowych zamienników z Azji legitymują się certyfikatami ISO9001 oraz ISO14001, a ich produkty często nie zapewniają dobrej jakości.
11. Tkwimy więc w błędnym kole, sankcjonując i preferując dopuszczanie w przetargach publicznych na ogólnopolską skalę tonery nielegalne i dyskryminując tonery legalne.
12. Takiego zjawiska nie ma w żadnych innych krajach tzw. starej Unii Europejskiej. Tam dopuszczone są do przetargów albo legalne tonery oryginalne producentów drukarek (tzw. OEM) albo legalne tonery zamienniki (tzw. refabrykowane).
13. W jaki sposób Zamawiający mogą się dodatkowo zabezpieczyć przed zamiennikami niskiej jakości? Otóż w bardzo prosty sposób. Po pierwsze żądać referencji, wystawionych przez Zamawiających z sektora publicznego ( nie powinny być to referencje z sektora prywatnego, aby zapobiec wystawianiu fikcyjnych referencji „kolega koledze”). Po drugie żądać gwarancji jakości. Po trzecie wymagać odpowiedzialności merytorycznej i finansowej z tytułu potencjalnych uszkodzeń drukarek spowodowanych przez toner. Wszystkie w / w warunki powinny dotyczyć zarówno tonerów oryginalnych producentów drukarek jak i tonerów refabrykowanych, zgodnie z zasadą o równym traktowaniu podmiotów oferujących swoje produkty w przetargach.

Na naszej stronie internetowej www.toner-eurooffice.pl znajdziecie Państwo materiały Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Tonerów Refabrykowanych (ETIRA) na temat nielegalnych tonerów w postaci „Podręcznika po klonach”. Mamy nadzieją, że materiały te dotrą do jak najszerszej rzeszy Zamawiających, kształtując od nowa ich wiedzę i świadomość i spowodują, że SIWZ na materiały eksploatacyjne do drukarek w Polsce przybiorą nową, cywilizowaną formę i przestaną preferować tonery nielegalne z punktu widzenia prawa patentowego, a jednocześnie zapewnią Zamawiającym bezpieczeństwo właściwej jakości produktów.

Eurooffice Globalex - Wrocław

 

Negatywne skutki preferowania w przetargach publicznych nielegalnych tonerów zamienników, tzw. 100% fabrycznie nowych, sprowadzanych z Azji.

1.    Są to produkty nielegalne w świetle obowiązujących przepisów prawa patentowego.
2.    Są to produkty nie nadające się do ponownego wykorzystania w ramach ekologicznego odzysku do produkcji tonerów refabrykowanych.
3.    Są to produkty, które po zużyciu nie są odbierane przez producentów z Azji, jako odpady.
4.    Są to produkty, których miliony sztuk rocznie powiększają składowisko szkodliwych odpadów plastikowych w Polsce.
5.    Są to produkty, których utylizacja jako szkodliwych odpadów pochłania w Polsce ogromne zużycie energii.
6.    Są to produkty, które destabilizują cenowo branżę materiałów eksploatacyjnych w Polsce.
7.    Są to produkty, które stwarzają zagrożenie upadku polskich firm, zajmujących się produkcją legalnych tonerów refabrykowanych, zapewniających ochronę miejsc pracy oraz ochronę środowiska naturalnego.
8.    Są to produkty nielegalne, których używanie powoduje sankcje prawne w stosunku do wszystkich uczestniczących w ich obrocie handlowym – od producenta aż do użytkownika końcowego.


Eurooffice Globalex - Wrocław

 

Nielegalne materiały eksploatacyjne do drukarek

 


klony


klony


klony


klony


klony


klony


klony


klony


wersja do druku .pdf

 

Odzysk jest najważniejszy. Tonery refabrykowane, produkowane na drodze wykorzystania pełnowartościowych tonerów zużytych, dopuszczone do przetargu na równi z innymi materiałami eksploatacyjnymi. Jest to postępowanie zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie prawidłowej gospodarki odpadami, gdzie pierwszeństwo ma odzysk i ponowne użycie.


odzysk

LEXMARK

1. Na przykładzie tonera Lexmark T640 (21k) rozróżnia się różne wersje tego samego modelu, ale różniące się tylko nazewnictwem. Toner/kaseta jest stale ta sama, tylko system dystrybucji różny.
2. T640 (21k), nr kat."64016HW" - toner "prebate/zwrotny". 3. T640 (21k), nr kat."64036HW" - toner "non prebate/nie zwrotny".
3. T640 (21k), nr kat."64036HW" - toner "rekondycyjny/refabrykowany".
Wszystkie w/w produkty są oryginalnymi tonerami Lexmark.

Lexmark_reg-1

Lexmark_reg-2
Lexmark_reg-3

Oryginalne tonery Lexmarka wytwarzane z komponentów całkowicie nowych oraz powtórnie przetwarzanych (z odzysku).

11.03.2014

 

Lexmark_reg-3


Wymaganie certyfikatów ISO9001 i ISO14001 tylko dla materiałów równoważnych w opinii Zamawiającego nie ma żadnego uzasadnienia racjonalnegoUM_ZG-1

UM_ZG-2

HP pozwał polskie firmy. Za patent na wkłady atramentowe

 Tomasz Grynkiewicz, Martin Stysiak, Monika Loda 23.01.2013

hp

Tusz do drukarek ActiveJet i HP. Action (właściciel marki ActiveJet) wkładów atramentowych naruszających prawa własności intelektualnej HP (wyborcza.biz)

Hewlett-Packard, jeden z największych producentów komputerów i drukarek, wziął na celownik polskie firmy sprzedające zamienniki wkładów atramentowych. Z dwoma dużymi spółkami już podpisał ugodę, a przeciwko innej firmie - Black Point SA, złożył pozew. Jak wynika z komunikatu prasowego HP, spółka zawarła ugody z dwoma dużymi dystrybutorami sprzętu - warszawskim Action SA i wrocławską spółką AB SA. Poszło o naruszanie patentów amerykańskiego giganta dotyczących wkładów atramentowych do drukarek.

Ugoda z HP oznacza, że obie firmy nie będą mogły same produkować wkładów do nowszych drukarek HP. W ofercie zostaną natomiast wkłady refabrykowane. Action i AB zobowiązały się do "zaprzestania sprzedaży wkładów atramentowych naruszających prawa własności intelektualnej HP, zarówno na terenie Polski, jak i innych krajów, w których spółki te prowadzą swoją działalność". Ponadto Action zwrócił amerykańskiemu koncernowi część kosztów związanych z procesem, AB ma zaś zniszczyć wszelkie zapasy produktów, które doprowadziły do sporu.

[Lista spornych wkładów na dole artykułu]

Tanie zamienniki

- Nie dziwię się HP, że złożył ten pozew, bo różnica w cenie jest ogromna - mówi w rozmowie z dziennikarzem serwisu Wyborcza.biz proszący o anonimowość pracownik sklepu internetowego z tuszami. W skrajnych przypadkach oryginalny nabój kosztuje 120 złotych a zamiennik 30.

Obie firmy sprzedawały w Polsce wkłady - pod marką ActiveJet (Action) i TB Print (AB). To tzw. zamienniki, czyli wkłady znacznie tańsze od oryginalnych. Zamienniki ze względu na cenę cieszą się dużą popularnością w polskich sklepach. Przykład: pierwsze z brzegu wkłady do drukarek HP OfficeJet. Tusz firmy ActiveJet (czarny) kosztuje 41,33 zł, a oryginalny produkt HP (C5011DE) 82,55 zł. Do tego produkt firmy ActiveJet ma 40 ml pojemności, a HP 26 ml.

Nie będzie zamienników, będziemy napełniać

- Zgodnie z poczynionymi ustaleniami zaprzestaliśmy sprzedaży tych modeli. W naszej ofercie jednak, obok tych wycofanych już produktów, są również tusze refabrykowane, cechujące się doskonałą jakością - mówi nam Rafał Ornowski, który odpowiada za markę ActiveJet. - Dlatego użytkownicy, którzy do tej pory sięgali po produkty całkiem nowe teraz wybierają te drugie. Nie ma więc to przełożenia na wyniki sprzedaży naszych produktów - przekonuje.

Notowany na warszawskiej giełdzie Action nie informował o ugodzie z HP w komunikacie, bo ugoda nie ma większego wpływu na wyniki spółki.

Podobnie widzą sprawę sami pracownicy sklepów.

- Wycofanie z rynku wybranych tanich zamienników nie zmieni zasadniczo sytuacji i nie poprawi wyników producentów oryginalnych naboi - komentuje anonimowy sprzedawca naboi do drukarek- Co najwyżej właściciele drukarek zaczną kupować zestawy do samodzielnego napełniania. One są jeszcze tańsze - ceny zaczynają się od 10 złotych.

Według Pawła Polcyna ze sklepu drukuj24.pl, "HP jak i inni producenci, nie zarabiają na drukarkach tylko na wkładach do nich". Określa to "modelelem maszynki do golenia", ponieważ po raz pierwszy zastosowała go firma Gillette oferująca tanią maszynkę i drogi ostrza.

Według Pawła Polcyna ze sklepu drukuj24.pl, "HP jak i inni producenci, nie zarabiają na drukarkach tylko na wkładach do nich". Określa to "modelelem maszynki do golenia", ponieważ po raz pierwszy zastosowała go firma Gillette oferująca tanią maszynkę i drogi ostrza.

W przypadku drukarek atramentowych często zdarza się tak, że w markecie jakaś drukarka jest w promocji za np. 200 zł (w komplecie dostajemy drukarkę, zasilacz i wkłady), a same oryginalne wkłady do tej drukarki kosztują razem ponad 200 zł. Wysoka cena oryginalnych wkładów nie jest wynikiem wysokiego kosztu ich produkcji, ale przyjętego modelu sprzedaży, modelu, który stosują wszyscy producenci. Dlatego rozkwitła branża zamienników.

Polcyn obrazowo opisuje rynek refabrykowanych zamienników "Na początku zamienniki wkładów atramentowych to były wkłady oryginalne, ponownie napełniane, tzw. wkłady refabrykowane. Takie wkłady nie naruszają patentów. To tak jakby ktoś kupił używany samochód, polakierował go na nowo i sprzedał taniej niż nowy. Wiele firm, tych, które nie chcą mieć problemów z patentami oferuje właśnie wkłady refabrykowane."

Zaznacza przy tym, że ta metoda nie jest doskonała - niezbędnym surowcem są zużyte wkłady. W dodatku nie każdy zużyty wkład nadaje się do ponownego użycia - wszystko zależy od tego, w jakim jest stanie. Przytacza historię sprzed kilku lat, gdy rynek zalały chińskie wkłady. "tzw. 100% nowe, czyli wyprodukowane od podstaw". Powstało wtedy wiele nowych marek wkładów, ale wszystkie produkowane były w Chinach . Według danych drukuj24.pl rynek wkładów nowych i używanych rozkłada się mniej więcej pół na pół. Zamienniki zdecydowanie częściej kupują użytkownicy domowi, a oryginały firmy i instytucje państwowe.

Polcyn zaznacza, że wycofanie zamienników będzie miało niewielki wpływ na rynek. Według niego ceny drukarek są obecnie tak niskie, że nie jest problemem wymienić drukarkę na taką, do której można dostać zamienniki. "Klienci w Polsce są bardzo dojrzali i świadomi tego, że przy zakupie drukarki należy brać pod uwagę nie tylko cenę samego urządzenia, ale również cenę oraz wydajność materiałów eksploatacyjnych. Ci, którym zależy na tanich wydrukach będą szukali urządzeń, do których dostaną dobrej jakości zamienniki, a takich nie brakuje."

Maciej Chmielewski z UOKiK powiedział, że jego instytucja "może ingerować w ustalenia pomiędzy podmiotami gospodarczymi jedynie w szczególnych, ściśle określonych przypadkach, przede wszystkim porozumień ograniczających konkurencję". Urząd stwierdza też, że "ma za mało informacji i za wcześnie żeby stwierdzić czy sprawa w ogóle leży w naszych kompetencjach".

Na tym nie koniec - HP poinformowało także o złożeniu pozwu przeciwko spółce Black Point SA.Ugody ze spółkami Action i AB obejmują niżej wymienione wkłady atramentowe:

HP 21, HP 22, HP 27, HP 28, HP 56, HP 57, HP 300, HP 301, HP 336, HP 337, HP 338, HP 339, HP 342, HP 343, HP 344, HP 350, HP 351 i HP 901.

A z wkładów sprzedawanych poza Polską:

HP 300, HP 301, HP 336, HP 337, HP 338, HP 339, HP 342, HP 343, HP 344, HP 350 i HP 351


Read more:
http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,13281842,HP_pozwal_polskie_firmy__Za_patent_na_wklady_atramentowe.html#MT#ixzz2IoZqARjF 

 


Producenci tonerów oryginalnych HP, Lexmark, Samsung podejmują działania prawne przeciwko zamiennikom tzw. 100% new produkowanych nielegalnie w Chinach.


ETIRA-chinskie_podrabianie
Canon_patent
Samsung_chroni__klientow

 

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Tonerów i Tuszy Rafabrykowanych (ETIRA) podejmuje kroki przeciwko nielegalnym, 100% Nowym Zamiennikom, łamiącym prawa patentowe


Tekst_1
Tekst_2
Tekst_3-1

 

Wymaganie Zamawiających, aby materiały równoważne były w 100% nowe - oznacza wyłącznie nielegalne kopie z Chin


samsung-pismo-1
samsung-pismo-2
samsung_patenty

 

ZAMIENNIKI 100% NOWE "MADE IN CHINA" - wykorzystywane do nieuczciwej konkurencji. DO PRZEMYŚLENIA W SWIZ, GDZIE PREFERUJE SIĘ TE MATERIAŁY, DYSKRYMINUJĄC MATERIAŁY REFABRYKOWANE, EKOLOGICZNE.

 

R
ETIRA
Europejskie Stowarzyszenie Producentów Tonerów Refabrykowanuch

Styczeń 2011

CZERWONY ALARM

Nowe tonery podmiotów niezaliczanych do kategorii OEM w Europie nieprawidłowo oznakowane jako refabrykowane!

W ciągu ostatnich 18 miesięcy zaobserwowano duży wzrost importu do Europy nowych tonerów podmiotów niezaliczanych do kategorii OEM, zwłaszcza z Azji Południowo-Wschodniej. Chociaż są to całkowicie nowe produkty, niektóre z nich oznakowane są (niezgodnie z prawem!) jako "refabrykowane", "przywrócone do ponownego użytku" lub w podobny sposób. Produkty te również często naruszają patenty w zakresie wzornictwa lub funkcjonalności należące do producentów drukarek (OEM), co sprawia, że ich refabrykowanie jest nielegalne. Nie można ponadto znaleźć dla tych produktów żadnych zastosowań po ich zużyciu, co oznacza, że będą one po prostu składowane jako odpady lub spalane, zanieczyszczając środowisko naturalne w Europie.

Niezgodne z prawem stwierdzenia dotyczące produktu wprowadzają w błąd klienta, który mylnie sądzi, że kupuje przyjazny dla środowiska toner.

Niezgodne z prawdą oznakowanie oraz niezgodna z prawdą reklama stanowią przestępstwo we wszystkich państwach europejskich. W związku z tym wprowadzanie takiego produktu do obrotu podlega ściganiu oraz zagrożone jest karą pozbawienia wolności i wysokimi grzywnami.

Zagrożenie ściganiem może utrzymywać się przez długi okres: puste pojemniki po nowych tonerach bywają zbierane w ramach ciągłego programu zbierania pustych tonerów, zaś eksperci są nadal w stanie stwierdzić, czy chodzi o nowy moduł czy produkt pochodzący z recyklingu. W związku z tym przepływ takich dóbr może być śledzony przez wiele lat.
A zatem, jeżeli sprzedają Państwo nowy toner, zaś pusty pojemnik pojawia się po 2 latach w ramach zbiórki pustych tonerów, nadal grozi Państwu odpowiedzialność karna!!

Ponadto, na mocy krajowych i unijnych przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji, osoba sprzedająca te produkty zobowiązana jest do zapłaty odszkodowania na rzecz swoich konkurentów. Branża, reprezentowana przez ETIRA, stale inwestuje w produkcję refabrykowanych tonerów z tonerów zużytych. Ponosimy straty finansowe, jeżeli inne firmy sprzedają nieprawdziwie oznakowane podobne produkty, wykorzystując "markę" refabrykacji bez wykonania odpowiedniej pracy lub zapewnienia korzyści w postaci zmniejszonej emisji CO2 do atmosfery. W takich sytuacjach będziemy dochodzić odszkodowania z tytułu poniesionych strat.

Produkty te naruszają również często szereg patentów międzynarodowych należących do producentów drukarek (OEM). Przepisy prawa uznają refabrykowanie zużytego tonera za "dopuszczalną naprawę", przy czym zwykłe kopiowanie modelu tonera i tworzenie takiego samego nowego produktu za takowe uważane już nie jest.

Gdy producent OEM dowie się o tym naruszeniu patentu, wytoczy powództwo i będzie dochodził odszkodowania od wszystkich podmiotów wprowadzających te produkty do obrotu. Wskazują na to liczne niedawne orzeczenia sądowe, na mocy których producentom OEM udało się doprowadzić do wstrzymania obrotu naruszającymi patenty tonerami w Niemczech, Hiszpanii, itd.
Czasami dostawca twierdzi, że jego produkt "nie podlega patentowi". Twierdzenie takie jest zazwyczaj nieprawdziwe. Prawie wszystkie tonery producentów OEM posiadają jeden lub więcej patentów i jest niemal niemożliwe zaprojektowanie tonerów z ich obejściem. W związku z tym zalecamy dużą ostrożność w formułowaniu twierdzeń dotyczących tzw. nowych tonerów "niepodlegających patentowi".

Mit nr 1: Mnie nie grozi odpowiedzialność karna, odpowiedzialny jest wyłącznie mój dostawca .
NIEPRAWDA!! Odpowiedzialność ta grozi również Państwu. Każdemu kto importuje, rozprowadza, zajmuje się, wprowadza do obrotu, posiada, itd. te produkty grozi odpowiedzialność karna oraz konieczność zapłaty wysokich odszkodowań. Także i Państwu!

Mit nr 2: Upiekło mi się tym razem, więc nic mi już nie grozi .
To też nieprawda! Zagrożenie ściganiem może utrzymywać się przez długi okres: puste pojemniki po nowych tonerach bywają zbierane w ramach ciągłego programu zbierania pustych tonerów, zaś eksperci są nadal w stanie stwierdzić, czy chodzi o nowy moduł czy produkt pochodzący z recyklingu. W związku z tym przepływ takich dóbr może być śledzony przez wiele lat.
A zatem, jeżeli sprzedają Państwo nowy toner, zaś pusty pojemnik pojawia się po 2 latach w ramach zbiórki pustych tonerów, nadal grozi Państwu odpowiedzialność karna!!

 


Dlaczego nie wolno wymagać wyłącznie materiałów oryginalnych producentów sprzętu, nawet w okresie gwarancji


uzp_czajkowski1 
uzp_czajkowski2
uzp_czajkowski3
uzp_czajkowski4
uzp_czajkowski5


Wymaganie zgody producentów drukarek na stosowanie materiałów równoważnych jest niewykonalne i niezgodne z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów.


Lexmar_niedaje-zaswiadczen
 HP_niedajezaswiadczen

 


Wymaganie, aby dla materiałów równoważnych przedstawiać certyfikaty jakości, wystawione przez zewnętrzne, niezależne, uprawnione do kontroli jakości podmioty, jest niezgodne z zasadą równego traktowania oferentów. Tego typu wymogów nie stawia się materiałom oryginalnym. Producenci materiałów oryginalnych składają producenckie deklaracje jakości.


PKN-1
PKN-2
wolf-1
wolf-2
wolf-3

 


Ministerstwo Środowiska popiera refabrykowanie tonerów jako zgodne z przepisami Unii Europejskiej o zagospodarowaniu odpadów poprzez odzysk i recycling. 99% światowej produkcji kompatybilnych materiałów równoważnych wytwarzanych jest z selektywnym wykorzystaniem pełnowartościowych części z odzysku,szczególnie plastykowych obudów.


ms1
ms2

 


Zamawiający akceptuje materiały eksploatacyjne wyprodukowane w Polsce, wytworzone w zgodzie z regułami ochrony środowiska, w których w fazie produkcji wykorzystuje się komponenty z odzysku i recyklingu.


 bydgoszcz

Inf1
Inf2
20100810165131-1
20100810165131-2

20110311162358247_0001lodz

 


Zamawiający powinien respektować w SIWZ zasady równości wobec potencjalnych oferentów. Nie powinien stawiać innych wymagań materiałom równoważnym a innych materiałom oryginalnym. Np. od dostawców "oryginalnych" nie wymagać certyfikatów jakości ISO/IEC19752 wystawionych przez uprawniony, zewnętrzny podmiot kontrolny, a od dostawców "równoważnych" tego wymagać.


uczciwa__konkurencja-1
uczciwa__konkurencja2
uczciwa__konkurencja3
20110315154714206_a-1
20110315154714206_a-2


Interpretacja prawna produktu "fabrycznie nowego"


opinia_01 opinia_01 opinia_02 opinia_03 opinia_04 opinia_05 opinia_06 opinia_07 opinia_08 opinia_09 opinia_10 opinia_11 opinia_12 opinia_13 opinia_14


NIESOLIDNI WYKONAWCY BĘDĄ ELIMINOWANI Z POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

wykonawcy_01 wykonawcy_02

100% NOWE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO DRUKAREK Z AZJI OSKARŻONE 0 NARUSZENIE PATENTÓW HP

 

Tekst_3-1

Angielski producent tonerów refabrykowanych wpływa na parlament w sprawie preferowaniaekologicznych tonerów refabrykowanych w miejsce nielegalnych, antyekologicznych tonerów - zamienników, produkowanych w Chinach.

 

 

PBTI krytykuje lokalne rady samorządowe za kupowanie tańszych wyrobów z Azji 28 października 2011 r.

foto-man

William Fox, Dyrektor Zarządzający PBTI

Angielska firma działająca w branży refabrykowanej wyraziła swoje rozczarowanie postawą rad samorządowych w hrabstwie Somerset, wyrażającą się brakiem wsparcia lokalnego biznesu i kupowaniem tanich materiałów eksploatacyjnych z Azji. 
Firma, której siedziba znajduje się w Haydon niedaleko Wells, miasta w hrabstwie Somerset, poinformowała serwis  o swoim rozczarowaniu postawą dwóch spośród trzech lokalnych rad samorządowych zapytanych o korzystanie z materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności ich brakiem wsparcia dla lokalnego biznesu.
William Fox, Dyrektor Zarządzający PBTI, zapytał trzy wspomniane wyżej rady o ich źródło zaopatrzenia w tusze, stwierdzając, że tylko jedna z nich byłaby otwarta na korzystanie z wyrobów firmy.
– Najlepszą odpowiedź uzyskałem od Rady Okręgu Sedgmoor, która okazała się bardzo otwarta na zapoznanie się z naszą ofertą. Rada Hrabstwa Somerset kupuje wyłącznie oryginalne tusze, przedkładając je nad tusze refabrykowane, co jest o wiele droższym rozwiązaniem, natomiast ze strony Rady Okręgu Mendip mieliśmy do czynienia z bardzo małym odzewem – dodał.
– Jest bardzo niefortunne, że, mając w bliskim sąsiedztwie lokalną firmę, instytucje te nie okazują jej więcej wsparcia, zwłaszcza biorąc pod uwagę utratę miejsc pracy w przemyśle w Wells. Spodziewalibyśmy wsparcia dla miejscowych przedsiębiorstw ze strony instytucji lokalnych, w związku z faktem, że każde 5 000 sprzedanych przez nas tuszy oznacza kolejne 10 nowych miejsc pracy dla Wells.
Deputowana do Izby Gmin z miejscowego okręgu wyborczego „nie widzi powodu”, dla którego należałoby ignorować lokalne firmy
Poirytowanie PBTI zyskało poparcie miejscowej deputowanej, pani Tessy Munt, po tym jak została ona po zakładzie produkcyjnym firmy. Munt spotkała się później z ministrem Kancelarii Rządu Francisem Maude, celem omódepwienia polityki zakupowej Parlamentu brytyjskiego. Planuje ona również wystosować do pozostałych dwóch rad pisma, w których postara się przekonać je do zmiany polityk zakupowych i nabywania większej ilości wyrobów ekologicznych.
– Drukowanie i powielanie dokonywane w urzędach lokalnych, jednostkach rządowych oraz przez urzędników państwowych i publicznych opłacane jest z naszych podatków. Możemy wobec tego oczekiwać co najmniej tego, że w sytuacjach, gdy

foto-woman

 

Tessa Munt, członek Izby Gmin dla Wells, w hrabstwie Somerset

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa – takie jak PBTI – są w stanie sprostać wymogom dotyczącym jakości, ilości i ceny, należy im przyznać status preferowanego dostawcy – oświadczyła Munt.
– Nie widzę powodu, dla którego nasze władze lokalne i urzędnicy rządowi nie mogliby zmodyfikować swoich polityk zakupowych w kierunku kupowania produktów „ekologicznych”, redukowania odpadów i korzystania z lokalnych rynków.


Polskie tonery reprodukowane konta chińskie zamienniki

ulotka1

Nadążamy za Twoimi potrzebami

ulotka2

Dokonaliśmy tego

info


DO ZAMAWIAJĄCYCH MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO DRUKAREK

 

Rutynowe opisy przedmiotów zamówienia dopuszczają obok materiałów oryginalnych producentów sprzętu, również materiały równoważne (jest to zgodne z ustawą). Jednak bardzo często materiały równoważne obwarowane są dodatkowym warunkiem, że muszą być całkowicie nowe, wyprodukowane bez udziału pełnowartościowych elementów z odzysku. Eliminuje to polskie materiały równoważne, reprodukowane, a preferuje materiały nowe , produkowane nielegalnie w Chinach (tzw. klony), z pogwałceniem praw patentowych. Producenci materiałów oryginalnych (Lexmark, Samsung, HP) podejmują zdecydowane kroki prawne przeciwko materiałom równoważnym 100% nowym (tzw. klonom) produkowanym nielegalnie w Chinach. Informacje na ten temat znajdziecie w opublikowanych na Forum materiałach informacyjnych oraz na naszej stronie www.toner-eurooffice.pl.

 

Zwracamy uwagę, że producenci materiałów oryginalnych kierują swoje sankcje nie tyle do producentów w Chinach, ale bezpośrednio do dystrybutorów, hurtowników oraz użytkowników, traktując ich jako podmioty przyłączające się do obrotu nielegalnymi towarami. Dlatego też np. w przetargach w Niemczech dopuszcza się materiały równoważne wyłącznie reprodukowane, wytworzone z elementów nowych lub pełnowartościowych elementów z odzysku, co akceptowane jest przez producentów materiałów oryginalnych. Taki SIWZ (wzorcowy) opracował np. Urząd Zamówień Publicznych, którego treść jest dostępna zarówno na Forum jak i na naszej stronie www.toner-eurooffice.pl. Materiały równoważne całkowicie nowe, które pochodzą wyłącznie z nielegalnej produkcji z Chin, są w przetargach ZABRONIONE.

W konkluzji: Wymaganie w SIWZ materiałów równoważnych wyłącznie w wersji 100% nowej równa się wskazywaniu na produkty chińskie, które są nielegalne z punktu widzenia praw patentowych.


Czy Zamawiający powinni wymagać od Wykonawców certyfikatu ISO9001:2000, który nie jest normą obligatoryjną, a dotyczy ogólnej organizacji przedsiebiorstwa/instytucji i nie ma bezpośredniego związku z systemem technologicznej kontroli jakości


ISO9001

ISO9001a


Nie respektowanie przez Zamawiających elementarnej zasady równego 
traktowania oferentów - powszechne zjawisko w postępowaniach na dostawy 
materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

 

Równe traktowania oferentów oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji to pryncypia w przepisach Ustawy o Zamówieniach Publicznych. W branży materiałów eksploatacyjnych do drukarek jest to nagminne łamane na etapie opracowania SIWZ. Zamawiający stawiają inne wymagania (łagodniejsze) dla materiałów oryginalnych i inne (surowsze) dla materiałów równoważnych. Oto powtarzające się przypadki, bezkrytycznie powielane w SIWZ:

1. Jeżeli materiał równoważny spowoduje usterkę drukarki, dostawca ma obowiązek pokrycia kosztów jej naprawy, w oparciu o preliminarz kosztów autoryzowanego serwisu.
2. W przypadku analogicznym, dotyczącym materiałów oryginalnych, nie ma na ten temat ani słowa. Uszkodzenie drukarki przez materiał oryginalny pozostaje bez konsekwencji.
3. W przypadku materiałów równoważnych oferent ma obowiązek przedstawienia raportów z testów, oddzielnie dla każdego produktu, wg norm wydajnościowych ISO 19752, ISO 19758, ISO24711. Jeżeli w SIWZ występuje np 200 pozycji asortymentowych to raporty z testów zawierają ~200 stron (książka).
4. W przypadku materiałów oryginalnych nigdy takiego warunku się nie stawia, mimo, że w/w normy dotyczą również materiałów oryginalnych. SIWZ o tym milczy.
5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi złą jakość materiałów równoważnych, to oferent ma obowiązek wymiany produktu na dobrej jakości w ciągu 48 godzin lub dostarczenie w tej samej cenie materiału oryginalnego (ogólne procedury i terminy dotyczące reklamacji są bez znaczenia dla zamawiającego).
6. Jeżeli analogiczna sytuacja dotyczy materiału oryginalnego, SIWZ nie stawia żadnych warunków (po prostu materiał oryginalny może okazać się wadliwy, ale bez konsekwencji).
7. W przypadku materiałów równoważnych oferent ma obowiązek przedstawienia certyfikatów ISO 9001 (zarządzanie przedsiębiorstwem), ISO 14001 (przestrzeganie zasad ochrony środowiska) i CE (bezpieczeństwo elektryczne)
8. W przypadku materiałów oryginalnych SIWZ takiego warunku nie stawia.
9. W procesie produkcji materiałów równoważnych zabronione jest korzystanie z pełnowartościowych części z recyklingu i odzysku (żadna śrubka, blaszka, plastik nie ma prawa być ponownie wykorzystana, mimo że nie ma wpływu to na jakość wydruków)
10. Firmy OEM (Lexmark, Canon, HP) oficjalnie informują, że do produkcji nowych tonerów wykorzystywane są pełnowartościowe części pochodzące z selektywnego recyklingu i odzysku.
(FIRMA LEXMARK PRZYZNAJE ŻE JEST NAJWIĘKSZYM REFABRYKATOREM TONERÓW NA ŚWIECIE). A więc, w materiałach oryginalnych mogą być wykorzystywane części z odzysku, w równoważnych nie !!!

Przykładów można mnożyć o wiele więcej. Wszelkie argumentacje kierowane do Zamawiającego odbijają się jak od ściany. Nie dość, że sama Ustawa o Zamówieniach Publicznych jest wciąż niedoskonała, to jeszcze jej niedoskonałość potęgują sami Zamawiający.

Dane firmy

EUROOFFICE GLOBALEX 
ul. Grunwaldzka 42 lok.1B 
50-356 Wrocław
tel.71 328 44 64
tel./fax 71 328 15 15
tel. kom. 515 072 620
tel. kom. 609 505 806

toner-eurooffice@wp.pl

Wersje językowe

gb-128x86ru-128x86

 • lexmark.png
 • delux.png
 • samsung.png
 • minolta.png
 • hp.png
 • epson.png
 • kyocera.png
 • xerox.png
 • dell.png
 • ibm.png
 • de-lux.png
 • brother.png
 • oki.png
 • utax.png
 • panasonic.png
 • sharp.png
 • triumph_adler.png
 • canon.png
 • ricoh.png

Logotypy materiałów oryginalnych użyto wyłącznie w celu identyfikacji rodzaju produktów