Euro_Office_logo

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy Eurooffice Globalex, widniejący pod adresem internetowym www.toner-eurooffice.pl, jest własnością firmy Piotr Mikłasz Eurooffice Globalex, NIP: 8981326744, REGON: 931177700 siedzibą przy: ul. Grunwaldzkiej 42 lok. 1B, 50-356 Wrocław.

1.2. Adres korespondencyjny firmy:

Piotr Mikłasz Eurooffice Globalex

ul. Grunwaldzka 42 lok 1B

50-356 Wrocław

1.3. Cennik umieszczony na stronie internetowej ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w myśl Kodeksu Cywilnego, a jedynie jest zaproszeniem do zawarcia umowy.

1.4. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane - informacje nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do dochodzenia roszczeń. Uchybienia i błędy będą korygowane po powzięciu przez sklep internetowy informacji o uchybieniu lub błędzie. W celu potwierdzenia poszczególnych informacji znajdujących się na stronie internetowej, należy skontaktować się ze sklepem internetowym.

1.5. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta, jeżeli została następnie potwierdzona przez sklep internetowy.

1.6. Klientami sklepu internetowego mogą być osoby fizyczne i osoby prawne zdolne do zawierania wiążących umów zgodnie z przepisami prawa. Poprzez złożenie zamówienia osoby te oświadczają, że posiadają uprawnienia do zawarcia ważnej umowy. Osoby fizyczne i osoby prawne nie spełniające tych warunków, ponoszą pełną odpowiedzialność wobec sklepu internetowego za szkody wyrządzone ich działaniem.

1.7. W przypadku złożenia zamówienia przekraczającego kwotę 2000 PLN Eurooffice Globalex zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności do przedpłaty całości lub części wartości zamówienia.

1.8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu lub wprowadzania w nich zmian.

§2. Składanie zamówień

2.1. Na stronie internetowej www.toner-eurooffice.pl widnieją zarówno ceny netto i brutto (zawierające podatek VAT), informacja o tym, że jest to cena netto lub brutto jest opisana na każdej z podstron.

2.2. Zamówienia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00 za pośrednictwem sklepu internetowego lub poczty elektronicznej. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na porozumiewanie się i zawieranie umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

2.3. Za złożone zamówienie uważa się zamówienie potwierdzone przez Klienta drogą elektroniczną w przeciągu 48 godzin od chwili jego wysłania.

2.3.1 O złożeniu zamówienia, po uprzednim wyborze przez Klienta formy płatności, Klient zostaje poinformowany przez sklep poprzez e-mail. O przyjęciu zamówienia do realizacji sklep informuje Klienta za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

2.3.2 Za prawidłowo złożone zamówienie uważa się takie, w którym Klient podał wśród swoich danych osobowych numeru telefonu, umożliwiający naszym pracownikom weryfikację złożonego zamówienia oraz adres dostawy.

2.4. W przypadku składania zamówienia na towar, którego nie ma na magazynie głównym, wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 40% wartości całego zamówienia. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia po wpłaceniu zaliczki. Jeśli Klient w czasie realizacji zamówienia zrezygnuje z zakupu, zaliczka przepada na rzecz sprzedawcy tytułem kary umownej. Kara umowna nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania w części przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej. ,,Prawo do rezygnacji z zamówienia nie przysługuje podmiotom, które nie działają jako konsument''.

2.5. Zamówienia na towary o różnym czasie realizacji, wysyłane są po skompletowaniu całości, tzn. po dostarczeniu do magazynu głównego ostatniego zamawianego produktu, chyba że dostawa zostanie uzgodniona z pracownikiem Eurooffice Globalex w sposób indywidualny.

2.6. W przypadku składania tzw. specjalnego zamówienia, to jest zamówienia na towar, którego aktualnie nie ma na magazynie głównym lub wychodzący poza standardową ofertę sklepu Eurooffice Globalex, wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 40% wartości całego zamówienia. Zaliczka wpłacona na poczet rozpoczętego zamówienia, w żadnej sytuacji nie podlega zwrotowi.

2.7. Na podstawie artykułu 589 Kodeksu Cywilnego towar jest własnością sprzedającego do momentu zapłaty przez kupującego całości ceny.

§3. Terminy realizacji

3.1. Produkty dostępne na magazynie

Wysyłkę towaru realizujemy w przeciągu 4 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu na koncie firmy Eurooffice Globalex Sp. z o.o. (dane do przelewu w §5.1) w przypadku gdy towar jest dostępny na magazynie głównym.

3.2. Produkty na zamówienie niedostępne na magazynie

Jeżeli sprowadzenie zamówionego przez Państwa asortymentu wymaga dłuższego czasu, sprzedawca jest zobowiązany poinformować o terminie realizacji zamówienia. W przypadku, gdy towar w danym momencie nie jest dostępny, okres oczekiwania może wynieść do 4 tygodni w zależności od zamówionego asortymentu. Termin realizacji należy konsultować przed zakupem. Towary na specjalne zamówienie, nie podlegają wymianie i zwrotom.

3.3. Dostawa

Dzień wysyłki towaru z naszego magazynu, uznaje się dzień realizacji przez nas zamówienia. Paczki wysłane przez nas nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta. Zamówione produkty w zależności od Państwa życzenia oraz specyfikacji produktu, dostarczamy za pośrednictwem: firm kurierskich, zewnętrznych firm transportowych oraz własnym środkiem transportu.

3.4. W uzasadnionych przypadkach sklep może odmówić realizacji potwierdzonego zamówienia.

§ 4. Koszt i warunki wysyłki

4.1. Opłata za przesyłkę zależna jest od wartości zamowienia i wybranej formy płatności oraz cennika firm kurierskich, zewnętrznych firm transportowych. W przypadku gdy transport wykonywany jest własnym środkiem transportu sklepu, koszt wysyłki zostanie ustalony pomiędzy stronami transakcji.

4.2. Koszty transportu i wysyłki ponosi Klient.

4.3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru czy zwłokę w dostarczeniu towaru spowodowaną przez firmy kurierskie lub zewnętrzne firmy transportowe.

4.4. Doręczenie towaru następuje wyłącznie na terenie Polski. Na życzenie Klienta możemy wysłać towar za granicę, jednak koszt transportu jest wtedy ustalany indywidualnie.

§ 5. Formy płatności

5.1. Przelew - regulują Państwo należną kwotę przelewem na nasz rachunek bankowy. Towar jest wysłany po wpływie środków na nasze konto.

PKO Bank Polski S.A.

84 1020 5226 0000 6202 0268 0809

Piotr Mikłasz Eurooffice Globalex

ul. Grunwaldzka 42 lok 1B

50-356 Wrocław

5.2. Płatność za pobraniem - płatność u kuriera/kierowcy w momencie dostawy przesyłki.

§6. Reklamacje i zwroty

6.1. Konsumentowi nie przysługuje Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy w świetle ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.

Zgodnie z art. 545 § 2.Kodeksu Cywilnego, kupujący ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności kuriera. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki, czy braków w przesyłce. Nawet, jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić czy zamówiony przedmiot nie posiada niewidocznych na zewnątrz ubytków lub uszkodzenia.

W przypadku, gdy podczas sprawdzenia okaże się, że towar jest uszkodzony lub brakuje jakiegoś elementu, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz w ten sam dzień skontaktować się ze sprzedawcą.

6.2. Reklamację towaru do sprzedawcy należy składać w formie pisemnej lub mailowej.

Podstawą do składania reklamacji na towar wysyłany firmą kurierską jest protokół szkody. Podpisany protokół szkody wraz z dokumentacją fotograficzną szkody, należy przesłać do nas pocztą lub przesłać skany na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

6.3. Produkty z naszej oferty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy na okres 12 miesięcy od daty zakupu.

6.4. W przypadku odesłania towaru prosimy o dołączenie oryginału faktury wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym dostępnym w dziale „Regulamin". Dostarczenie towaru do siedziby Eurooffice Globalex, gdzie rozpatrywana jest reklamacja, odbywa się na koszt Klienta. Sklep ma 14 dni roboczych, od momentu otrzymania przesyłki z reklamowanym asortymentem, na rozpatrzenie reklamacji. W tym okresie sklep Eurooffice Globalex ma obowiązek udzielić Klientowi informacji na temat rozpatrzenia reklamacji oraz o ewentualnej naprawie gwarancyjnej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, firma Eurooffice Globalex zastrzega sobie prawo do terminu przywrócenia towaru do stanu sprzed uszkodzenia do max. 4 tygodni z racji charakterystyki sprowadzanego towaru.

6.5 W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, wszelkie koszty związane z reklamacją (tj. transport do siedziby Eurooffice Globalex, koszty korespondencji i ewentualnych kosztów konsultacji prawnych), pokrywa Klient.

6.6. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt i akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użytkowania.

Podstawą do zwrotu towaru jest przedstawienie dowodu zakupu, paragonu lub faktury VAT. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, należy poinformować o tym fakcie sprzedawcę, następnie odesłać towar wraz z dokumentem zakupu na własny koszt na adres sklepu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta na jaki sklep ma dokonać przelewu. Sklep w ciągu 5 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia w/w wymagania sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto bankowe Klienta. W przypadku zwrotu towaru zostanie wystawiona i wysłana do Klienta faktura korygująca. Zwrot pieniędzy następuję po dostarczeniu podpisanej faktury korygującej.

Zwrotom nie podlegają produkty sprowadzane na indywidualne zamówienie Klienta.

Zwrotu nie dokonuje się na konto bankowe inne, niż konto z którego dokonywana była płatność, za wyjątkiem pisemnego oświadczenia z podanym numerem konta, danymi do przelewu oraz danymi Klienta.

6.7. Pieniądze zwracane są tylko za towar, nie za koszty przesyłek. Obsługa sklepu nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

6.8. Przy wymianie towaru na inny model, ewentualne różnice w cenie zostaną uwzględnione. Koszty wymiany towaru pokrywa Klient.

6.9. Wymiana towaru możliwa jest po uprzednim skontaktowaniu się z Eurooffice Globalex.

6.10. Postanowień Regulaminu punkt 6.1. zdanie pierwsze, 6.4. od zdanie trzecie, do 6.6. nie stosuje się do obrotu pomiędzy profesjonalistami (nie konsumentami). W tym przypadku zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§7. Zgodność towaru z ofertą

7.1. Zespół sklepu Eurooffice Globalex dokłada wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez Konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

§8. Dane osobowe Klientów

8.1. Szanowni Państwo zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych naszej firmy. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na nasze potrzeby i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

8.2. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Eurooffice Globalex. Rejestracja w naszym sklepie oraz złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

Dane firmy

EUROOFFICE GLOBALEX 
ul. Grunwaldzka 42 lok.1B 
50-356 Wrocław
tel.71 328 44 64
tel./fax 71 328 15 15
tel. kom. 515 072 620
tel. kom. 609 505 806

toner-eurooffice@wp.pl

Wersje językowe

gb-128x86ru-128x86

 • delux.png
 • xerox.png
 • minolta.png
 • dell.png
 • panasonic.png
 • utax.png
 • ricoh.png
 • triumph_adler.png
 • ibm.png
 • oki.png
 • kyocera.png
 • canon.png
 • sharp.png
 • epson.png
 • samsung.png
 • lexmark.png
 • brother.png
 • hp.png
 • de-lux.png

Logotypy materiałów oryginalnych użyto wyłącznie w celu identyfikacji rodzaju produktów